W dniach 22-23-24 listopada stacjonarnie na terenie szkoły odbędą się próbne matury wg harmonogramu:
22.11.21  j.polski 8:35-12:05 sala 44
23.11.21  matematyka 8:35-12:05 sala 44
24.11.21  j.angielski/ j.niemiecki 8:35-11:10 sala 44/43
Po zakończeniu egzaminów uczniowie wracają na zajęcia szkolne wg planu.

 

 

 

 

Egzamin maturalny – 2021/2022

Egzamin maturalny 2021/2022

Egzamin maturalny – 2020/2021

 

 

Próbne egzaminy maturalne – marzec 2021 r.

 

Dyrekcja Szkoły podjęła decyzję o stacjonarnym przeprowadzeniu próbnej matury z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego na poziomie podstawowym wg harmonogramu podanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w Krakowie- szczegóły na stronie:

http://www.oke.krakow.pl/inf/

Zgodnie z harmonogramem i wytycznymi próbne egzaminy maturalne odbędą się w dniach 3, 4 i 5 marca o godzinie 9:00.

Uczniowie chętni  proszeni są o zgłoszenie swojego udziału do wychowawcy.

 

Dyrekcja zastrzega sobie możliwość odwołania próbnych egzaminów w sytuacji pogorszenia się stanu epidemicznego w województwie. Prosimy o śledzenie na bieżąco informacji na stronie szkoły.

        

 

 

Komunikaty:

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2021 roku

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20200820%20E8%20EM%20Komunikat%20o%20harmonogramie.pdf

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. wsprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków iform przeprowadzania egzaminu maturalnegow roku szkolnym 2020/2021

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20200820%20EM%20Komunikat%20o%20dostosowaniach.pdf

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 roku

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20200820%20E8%20EM%20Komunikat%20o%20przyborach.pdf

 

 

KOMUNIKATY OKE dla maturzystów:

Deklaracja przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego - dotyczy ona absolwenta, który:

1) w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną jest obowiązany przedstawić wynik części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, lub

2) jest obowiązany przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

- termin złożenia: do 25 maja 2020 r.

 

 Dokumenty do pobrania:

 

 

 

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

w związku z wiadomością przekazaną 26. 03. 2020 r. przez Dyrektora CKE

(http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20200324%20Proba%20EM.pdf ) informuję, że w dniach 02. 04. 2020 – 08. 04. 2020 r. przeprowadzony zostanie próbny egzamin maturalny. Proszę o zapoznanie się z tym dokumentem.

Apeluję i zachęcam, aby wszyscy uczniowie klasy VI OSM II st. przystąpili do próbnego egzaminu maturalnego.

W celu przystąpienia do egzaminu należy:

1. Około godziny 8.45 w swoim domu ze strony internetowej OKE Kraków lub CKE pobrać arkusz egzaminacyjny.

2. Rozwiązywać zadania samodzielnie przestrzegając regulaminowego czasu.

3. Zapisać rozwiązania w wybranej formie:

a) w odrębnie stworzonym pliku w edytorze tekstów, numerując kolejno rozwiązywane zadania;

b) na wydruku – jeżeli uczeń dysponuje w domu drukarką; 

c) na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania.

4. Przesłać rozwiązania do swojego nauczyciela e-mailem w formie uzupełnionych plików lub zdjęć/skanów poszczególnych kartek rozwiązań.

Adresy e-mailowe nauczycieli zostaną przekazane w dzienniku elektronicznym.

Arkusze próbnego egzaminu zostaną sprawdzone przez nauczycieli zgodnie z kryteriami przekazanymi przez CKE 15.04.2020r.

Dla ucznia, który nie ma dostępu do internetu i zgłosi ten fakt wychowawcy klasy w środę 01.04.2020r. , będą przygotowane arkusze w formie wydruku do odbioru w szkole w dniu egzaminu.

Dyrektor OSM I i II st. Anna Mazur