Ze względu na wprowadzony drugi stopień alarmowy BRAVO na terenie województwa lubelskiego oraz zaleceń Centrum Edukacji Artystycznej zebrania z rodzicami odbędą się ONLINE  zgodnie z harmonogramem 9 marca OSM I st. i 10 marca OSM II st.               o godzinie 18.00.

 

 

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM SAL NA ZEBRANIA Z RODZICAMI

Zebrania z Rodzicami
Zebranie z Rodzicami uczniów klasy 6b (wychowawca Pani Monika Kocka-Wiśniewska) odbędzie się online dnia 22.12.2021 o godz. 18:00
Zebranie z Rodzicami uczniów klasy 6a (wychowawca Pani  Agnieszka Mazur) odbędzie się online dnia 21.12.2021  o godz. 17:00
Zebranie z Rodzicami uczniów  klasy 1b  (wychowawca Pani Dorota Gajderowicz) odbędzie się online dnia  20.12.2021 o godz. 17:30

 

W związku z panującą pandemią COVID - 19 i znacznym wzrostem zachorowań przypominamy o obowiązku utrzymania co najmniej
1,5 metrowej odległości od innych osób, zdezynfekowaniu rąk przy wejściu do szkoły, pomiarze temperatury oraz zasłanianiu ust i nosa.