Szanowni Państwo,

Z uwagi na dobrowolność zawarcia przez rodziców/opiekunów prawnych umowy ubezpieczenia dla uczniów poniżej przedstawiamy przykładowe oferty ubezpieczenia. 
Zarówno szkoła, jak i Rada Rodziców nie wskazuje żadnej z ofert dostępnych na rynku jako rekomendowanej czy preferowanej.

 

Ubezpieczenie InterRisk

 

Ubezpieczenie Aviva