Informacja na temat czasowej zmiany godzin pracy biblioteki znajduje się w zakładce Struktura/Biblioteka


Zgodnie z par.11 pkt 10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025" (Dz.U. z dn. 13 września 2021, poz. 1675), informujemy o udzielonym nam wsparciu finansowym z w/w programu w kwocie 9800 zł brutto.

W związku ze większoną zachorowalnością na COVID-19 przypominamy o zakrywaniu ust i nosa w częściach wspólnych szkoły oraz częstej dezynfekcji rąk.

 

 

Podkategorie